מיסטיקה וקבלה


מתקשרים עכשיו בטלפון 012-409-0072-0030 
שרותי מיסטיקה -תקשור, 24/7 


עשר הספירות 

במניין עשר הספירות הקדושות, הלב שלנו הוא ספירת המלכות. 10 הספירות הן כוחות רוחניים שמהם מורכב הטבע הגשמי והרוחני, בנפש ובנשמה. לפי תורת הקבלה המציאות היא הרכב רוחני של עשרה כוחות, ממשות של מציאות

ספירה תחתונה מלכות, מהי? "רצון", רצונו של האדם. כאשר אדם רוצה לאכול, זוהי למעשה פעולה של זיווג, בפשט החומרי זה מציאות של אוכל וגוף, בפשט הרוחני, מאכל = מלאך, כוח רוחני, ניצוץ של קדושה. כשאדם רוצה לאכול, יש לו רצון לדבר, מתוך רצון זה הוא בונה כלי לקבל את האוכל, אילולי הרצון לא היה נוצר הכלי. מאכל או כל שפע אלוקי אחר, נשימה, אהבה, תשומת לב, שקט, כל תענוג הוא שפע אלוקי והוא נועד על מנת לקבלו. 

מדוע ברא הקב"ה את העולם? תשובת החכמים, כדי לתת לנבראיו להנות, מטרת הבריאה היא לענג לנבראיו. לכן המציא עולם תענוגות ונתן לנו רצון לקבל את השפע. אם יש כוס מים מול אדם צמא, הרצון שלו לדבר זה הכלי לקבל את השפע האלוקי . אם אין רצון, אין כלי. 

באופן פיזי יכול האדם לשתות אך לא יהיה חיבור רוחני. רצון זה הוא למעשה חיסרון, אדם רעב יש לו חיסרון למזון, אדם בודד יש לו חיסרון לאהבה. חיסרון הוא פתח. נפתח מקום בנפש שיכול להכיל ורוצה להכיל משהו מבחוץ. פתיחה זאת היא הרצון היא הכלי לקבלת השפע. "הפרה רוצה ליינק יותר ממה שהעגל רוצה לינוק", אך העגל חייב לרצות לינוק. אי אפשר לתת למישהו משהו בלי שירצה. הרצון הוא הכלי. כל הבריאה היא שילוב של אורות וכלים. רצונות של בני האדם והשפע הוא אור אינסופי של הבורא. הרצון נקרא מלכות, ספירת המלכות היא הכלי לקבלת השפע.

אם אדם קם בבוקר ויש בו רצון, לדוגמא לאוטו חדש, הרצון נקרא מלכות כי הוא מולך בההתנהלות שלו עד לקבלת השפע, , הרצון שלו עובר תהליך של בירור על מחיר, מצב החשבון עד לקנייה . הכלי מתמלא באור הלב, הכל נמשך ללב ויוצא ממנו. הלב הוא המרכז הפעיל שנותן תנועה בשאר האברים.
בכדי להבין את השורש של משהו כדאי ללכת אל המקום שבו הוא מופיע בכתובים בפעם הראשונה. המקום הראשון שמופיע לב בחומש: "לב האדם רע מנעוריו". יש הרבה תרעומת על זה, מה רע? בבחינת המושג, רע = רצון עצמי. רצון לקבל לעצמו. הרצון הראשוני שהאדם שנולד איתו זה לקבל לעצמו, אגואיסט. רוצה חום, אהבה... חכמי הסוד אומרים אדם צריך לתקן את המצב הזה, והתיקון נקרא " תיקון הלב" .

מסופר על מלך שבא אל בנו ונתן לו סלע גדול , אמר המלך בני, אני רוצה לתת לך את כל מה שיש לי, אם תעלה את הסלע הזה לקומה רביעית תקבל את הירושה. הנסיך בכה, וחשב איך אוכל? מתוך מצוקתו הופיע מלאך, ואמר לו: "קח אזמל תפרק חתיכה ותעלה אותה למעלה עד שכל הסלע יעלה למעלה". זה סוד "תיקון הלב".

כדי לחבר נכון את "הכלי והאור" צריך התבוננות בטבע שלהם. האור הוא מהבורא, כולו נתינה, אין לו קבלה כלל, טוב ומיטיב. מולו ניצב האדם שהוא רצון שכולו קבלה לעצמו ובניהם יש שינוי צורה, זה לא מתחבר, מנוגד. ברוחני, שינוי הצורה יוצר פרוד.
כשמנסים לחבר את האור מיד הוא מסתלק מהכלי. אדם מושך אור והשפע מיד נמשך לתוך הכלי, אך מכיוון שרצה רק לעצמו, האור הנכנס מרגיש לא שייך ומסתלק והרצון נשאר ריק.
במובן הפיזי אדם נהיה שבע אך מבחינה רוחנית, הניצוץ הסתלק. אדם שרוצה ליצור חיבור אמיתי, צריך שגם טבע הכלי יהיה נתינה, כדי לעשות נשנה את הרצון לקבל, לרצון לקבל על מנת לתת, רצון לקבל על מנת להשפיע, בכל דבר ודבר. הכוונה הפנימית היא הקובעת מה שיש לנו בלב ומה רצוננו והפעולה תקבע אם יהיה חיבור או הסתלקות.
הרצון הופך לצינור (בהיפוך אותיות), כלי ששפע נמצא בו, כוס מלאה אם לא ניגע בה הנוזל יתעפש , צינור הוא כל הזמן בזרימה, אין לו שום דבר משל עצמו, רק מעביר ותמיד מלא, מתחדש כל הזמן. זה השורש של תיקון רוחני של כל מעשה, הפיכת הרצון לקבל ,לרצון לקבל על מנת לתת, להשפיע. לאמץ הבנה זאת ללב ולהתבונן כך בכל צעד בחיים. בכל דבר לשאול איך אני יכול לתת? לקדש את הרצון שבעזרתו ניתן להעביר לנתינה, להשפעה.

תיקון הכוונה.


האדם רוצה את הלב, הרחמן מבקש את הלב, לא את המעשים אלא את הפנימיות, המעשה יכול להיות אותו מעשה, אבל הכוונה מבדילה. מבחוץ אדם יכול להראות נותן אך מבפנים זה הכל קבלה לעצמו, את זה יכול לראות רק בוחן הלבבות. כשילד נולד מאחלים שיזכה לבריאות , חופה מקצוע ,שפע,פרנסה טובה ומעשים טובים. מה עניין בברכה כאן ? משום שמעשינו נבחנים כמעשים טובים מכתחילה , ורק כשנגדל אז נהפןך
למשפיעים . רק אז תיהיה הבחינה אמיתית.

ההתעוררות הלב הוא עיקר ויסוד הכל. כך שהתיקון האמיתי הוא תיקון הלב. . יש עצה מרבי נחמן בנושא והיא שלא להשגיח על בלבולים והרהורים כלל כי בוחן הלבבות הוא יודע אמת לאמיתה. שאף על פי מחשבות זרות, פנימיות מחשבתנו צריכה לבוא מתוך הכנעה ושלמות , כי כוונתנו לכוון ולקבל תפילתו באהבה. ועל זה נאמר כי רבות מחשבות בלב איש ועצת ה' היא תקום. ה' יודע את הרצון הפנימי ולכן העבודה האמיתית היא על הנקודה שבלב. כמובן שמלבד חשיבות הכוונה שבלב חשובים גם המעשים. לתקן את הלב, לתקן את הרצון, זאת עבודה ארוכה בשלבים,

להקשיב ללב ישנו המושג של להקשיב ללב, ההבנה שהלב הוא מרכז, וצריך להבין ולדעת מתי צריך להקשיב ללב. אנחנו במציאות של בלבול, אדם גדל בלי הדרכה רוחנית בבית, ובסביבה, לא למד שיש לו ישות רוחנית, אלא רק שיש לו גוף, הישגים ויכולות, יש לו תפקיד, להיות הכי טוב, הכי מצטיין והכי מוצלח. במהלך החיים הוא יכול לרכוש את ההבנה שהגוף הפיזי הוא רק קליפות, עבד כי ימלוך, הגוף הופך לשולט במקום שהנשמה תמלוך. השינוי שצריך לבצע הוא שהגוף ישרת את הנשמה. ישנה דרך למידה וישנה דרך ייסורים. דרך למידה = הוראה רוחנית, להבין שאתה נשמה קדושה, שיש בך ישות אלוקית. מה הרצונות של הנשמה וכיצד מקדשים את הגוף עם הרצונות האלו. 

דרך ייסורים = הולך ונתקל בקיר נופל לבור ושוב ושוב וחוזר ונופל שוב ושוב ולא איכפת לו שהוא נחבל ונחבט שוב ושוב.... ועד שיעלה על המסלול הנכון כבר לא יהיה לו בשביל מה. זה בדרך כלל תהליך מעורב דרך למידה ודרך ייסורים, תמיד יש גם לימוד וגם קירות שנתקלים בהם, הלימוד אינו מושלם. מתוך כך נולד המושג להקשיב ללב, שאדם יבין לאן הוא הולך בעולם ,שהכול מוסתר ממנו , הלב צועק לא רוצה רק את העולם הגשמי המבולבל הזה. לרוב הרצונות של הלב מקולקלים אבל הם לפחות אמיתיים, לא מדומיינים. בגלל שאין הכוונה רוחנית צריך להקשיב ללב. אבל צריך לדעת שבדרך הרוחנית יש מלך שזה ר"ת מח, לב, כבד, כשהמוח שולט על לב. צריך להגיע למצב שהמח הוא המדריך ואז בסופו של דבר אחרי התיקון אפשר לחזור ולהקשיב ללב, כי הלב מתוקן ואז יש איחוד מוח ולב, שיש רצון לתת ולא רק לקבל לעצמו. לשים בראש מה נכון, מה אמת, מה קדוש.

התיקון יבוא דרך ענווה
אדם מקבל הבנה מתוך הרצאה, ספר, הסבר מחבר מבין שהוא צריך לא להיות כעסן, גאוותן, הוא מבין שזה נכון, אך עכשיו הוא צריך להוריד את זה ללב. זה לא פעולה פשוטה כי הרצונות שלנו הם לא בידים שלנו ברובד מסוים. יש עדיין הרצון הפנימי , רצון ישן בסיסי אגואיסטי שלא עובר כל כך מהר. הרצון שלנו הוא מתוכנו ולרוב לצרכים גישמיים וחומריים , אם אדם היה מחליט מה הוא באמת היה רוצה, היה מחליט רק טוב וזה נקרא לתת.

אך את שורש הרצון רק אחד יכול לתקן, מי שנתן לך אותו. אותה מהות רוחנית היא יכולה לתקן. זה נקרא "לב האבן". מקור הרצונות שוכן בלב. בתוך הלב גם יש חלוקה ל 10 ספירות, מלכות של המלכות זה לב האבן, "בלב האבן " לא יכולים לגעת. אדם צריך למצוא חן במרומים, כדאי שיגידו, מגיע לו, הוא התייגע, תיקן את ה-9 לכן משנים לו גם את "לב האבן". נוצרה מציאות רוחנית שמוכנה ללידת הדבר הבא.

כדי לזכות לתיקון צריך לזכות לענווה. הקושי הכי גדול הוא תיקון הלב, להפוך את הנקודה הפנימית של הרצון לקבל על עצמו ולתת לרצון להשפיע. כדי להצליח ולזכות לתיקון צריך בראש ובראשונה להסיר את הגאווה שזוהי עבודה דוחנית בדרגה גבוהה מאוד.הגאווה היא המכשול העיקרי והיא זו שיכולה להפיל אותנו במקום בו אנחנו חושבים שעשינו את הכול כמו שצריך.

המסע הרוחני חייב להסתיים שהצעד האחרון לא יעשה על יד האדם, את "לב האבן" נצליח לתקן רק אם נתחבר להאני הפנימי שלנו לנפש האלוקית שבתוכנו בענווה מתוך רצון אמיתי לשנות ולהבין כי הענווה היא שורש התיקון והגאווה היא שורש הרע .

הרמז שבאבן


אבן טומנת בתוכה הרבה משמעויות: הסתרה , חסימה (על הבאר), עצירה של שפע, . אבן = אב ובן. זה סוד הריבוי והצמיחה, סמל להמשכיות, שפע רוחני וגשמי. בתפילה יש שיר "טהר ליבנו לעבדך באמת..." אתה מטהר את ליבנו, אדם יעשה הכל עד הנקודה ואז יוותר על עצמו לחלוטין ואז המהות הרוחנית תטהר את ליבנו.

אמת המילה באמת, מעבר לפשט היא מציאות של כל הכלים הרוחניים. כנגד כל איבר יש אות, מ-א עד-ת ובאמצע-מ = אמת, זה דבר שלם, כולל את הכל. "לחיות באמת" זה עם כל הכוחות והכלים וכל האיברים עם כולי בכולי. כלים= רצונות, באמת זאת אומרת בכל הכלים, שכל הרצונות יהיו בשבילך. ועל לבבך , למה על ולא בתוך, יש פירוש, תשים הכל על הלב וכשהאבן תוסר מהלב הכל ייפול פנימה. אם יוסר "לב האבן" העבודה תהיה שלמה.
מתחת לאות-א מסתתרת האות האחרונה-ת מתחת ל-ב מסתתרת א מתחת ל-נ מסתתרת מ אבן = אמת, מתחת לאבן נמצאת האמת שלימות התיקון.


מתקשר, מתקשרים, מיסטיקה ותקשור, תקשור ומיסטיקה, התאמה זוגית,קבלה ומיסטיקה ,מיסטיקה וקבלה, קבלה יהודית, קבלה, תקשור וקבלה, קבלה ותקשור, מדיום ,תקשור עם מלאכים, תקשור עם נשמות,

פוסטים פופולריים מהבלוג הזה

ייעוץ והכוונה רוחנית - מתקשרים בטלפון

תקשור הילינג ייעוץ הכוונה ונטרול חסימות אנרגטיות

מיסטיקנים און ליין