החלום לפי המקרא

מיסטקול 8 מיטב המומחים המתקשרים והמיסטיקנים בישראל.
התקשרו עכשיו לשיחה אישית ודיסקרטית

החלום לפי המקרא.

האמונה היהודית הקדמונית הרווחת אומרת ש"החלום" הוא בשורת האל לאדם על גורלו ובמיוחד על עתידו.

אדם אשר חלם חלום ופתר אותו הייתה חשיבות מיוחדת, גם לפותרי החלומות במקרא היה מעמד של כבוד. אם היה למפרש החלומות כוחות על טבעיים (מיסטיקן) הייתה לו דרגה עליונה מיוחדת במינה בקרב הציבור ומעמד גבוה.

המקרא מתנגד לכל מעשה כשפים ואי לכך החלום מקבל בו מעמד בעל משמעות שונה לחלוטין, הוא למעשה נחשב כצורת גילוי של הבורא ליחידי סגולה.

כל זאת מותנה בכך שלא תמצא סתירה של דברי ה' המפורשים. (דברים יג ב-ו.

החלום נתפש אצל המיסטיקנים הקדומים בישראל כתופעה טבעית, לא כנחוש, למעשה החלום הוא אחד מהדרכים בהם היה מתגלה האל "אז יגלה אזן אנשים ובמסרם יחתם, להסיר אדם מעשה וגוה מגבר מכסה, יחסה נפשו מני שחת וחייתו מעבר" בשלח(איוב לג יד).

מציטוט זה אפשר להבין שהחלום הוא "בשורת האל". דרך החלום מתקשר האל עם בני האדם והתמותה. בחלום מעביר האל דרך הציורים שבחלום, האותיות שבחלום, הסמלים שבחלום , והתמונות שבחלום, את המסר והרצון שלו ובמיוחד שולח דרך החלום סימני הזהרה להרחיקם מצרות ואסונות שעלולות לבוא. 

חלום הזהרה כזה אנחנו לומדים מחלומו של אבי מלך. (בראשית כ"ג) או של לבן (שם ל"א כ"ד) .קהלת (ה'ו')השולל פשר נמהר של כל חלום. קיום מצוות ה' המפורשת לעניות קהלת עדיפה מהרצון להבין את רצון האלוהים באמצעות החלומות.

המקרא חושב שפתרון חלום יכול להתקבל רק אצל אדם מוסמך, נביא, מלך, כהן, גם אז הם נחשבים  מדרגה שנייה ואת זה ניתן ללמוד מהפסוק " שמעו נא דברי אם יהיה נביאכם ה' במראה אליו אתוודע, בחלום אדבר בו,  לא כן עבדי משה בכול ביתי נאמן הוא, פה אל פה אדבר בו ולא בחידות ותמונת ה' יביט."  מכאן אפשר להסיק  שבישראל לא התפתח מעמדם של רואי החלומות, אלא רק על ידי הנביאים שהוכשרו ונבחרו לכך  "רועה," "חוזה," "נביא,"  אבל המקרא לא שולל את הפשרות שהאיש שנבחר למנהיגות היה יודע לראות חלומות (אברהם ,יעקב, יוסף ושלמה המלך.

בחלומות  האבות ניתן למצוא  מספר רב של סוגי חלום, "חלומות אלוהיים." "חלומות של הבטחה" (בראשית טו ) "חלום ההבטחה" ליעקב שהקים מזבח במקום החלום ( בראשית כוח י"ב ואילך). " חלום העתיד" הסמלי שחלם  יוסף, שהתקרא  בעל החלומות, יוסף לא רק פתר חלומות כי אם גם חלם את החלומות.

 בספר שופטים גורלו ועתידו של הצבא נקבע דרך החלום (שופטים ז ט) גדעון יצא לאנשים  במחנה "והנה איש מספר לחברו את חלומו והלה שובר (פותר) לו לטובה ומבשר ינציחון" ולפי ההתרשמות הזו גדעון זוכה בניצחון.

"חלום מלאכים " חלום שלמה המלך בגבעון (מלאכים א נ' ה')

מן הראוי לציין ששתי חלומות ההזהרה המפורסמים ביותר במקרא אינם של יהודים. אולם יש בהם משום עדות להשקפת העולם המקראי כי האלוהים הוא שליט עליון ואוניברסאלי, המתגלה לכול נבראיו. חלום פרעה וחלום נבכודנאצר. בשניהם החלום מתאפיין בתרבות המקומית הקדומה. חלום פרעה מותאם לפתרונות העממיים של ספרי החלומות המצריים, וחלום נבוכדנאצר מתאים לחומר האסוציאטיבי של האדם הבבלי –חזיון הפסל הגדול. שני הפותרים היו יוסף בחלום פרעה, דניאל בחלום נבוכדנאצר, גם יוסף וגם דניאל טוענים כי לא בכוח שלהם נפתר החלום,  אלא בכח ה'. הם נבחרו  לפתור את החלומות בשל כוחם והתעלותם מעל כל פותרי החלומות המקומיים .

במקרא אנחנו יכולים לראות פתרונות לחלומות לפי סוגי הסמלים השונים שנראו בחלום, לדוגמא אם בחלום רואה אדם שמגישים לו לחם "לבן" זה חלום טוב וסימן שהעתיד יראה לו דברים טובים שפניו יאירו מהם.

אם רואה אדם בחלום חתול גדול ושמן, זה סימן לחלום טוב ושהקציר יהיה בשפע . אם בחלום רואים לכידת ציפורים סימן לחלום רע שרכוש יילקח ממנו.

 רוב החלומות במקרא והפתרונות במקרא הם מופיעים בסגנון פיוטי " ובלשון נופל על לשון" לדוגמא "לחם לבן" נוצץ , "פנים נוצצות משמחה" . ומשמעות הסמלים בפתרון מתפרש על פי אותם מובנים ועל פי צלילם הקולי.

מיטב המיסטיקנים הטובים של מיסטיקול8  עומדים לרשותכם בכול בעיה או דבר המטריד אותכם בנושא החלום,
רוצים מיסטיקן המתמחה בפתרון חלומות התקשרו עכשיו 

כי מיסטיקול זה מתקשרים מומלצים עם המתקשרים והמיסטיקנים  הכי טובים בישראל.

אהבתם כנסו לפייס בוק ולחצו אהבתיפוסטים פופולריים מהבלוג הזה

ייעוץ והכוונה רוחנית - מתקשרים בטלפון

תקשור הילינג ייעוץ הכוונה ונטרול חסימות אנרגטיות

מיסטיקנים און ליין